Типове интерфейси за крайни електронни съобщителни устройства


Протокол на логическата свързаност IP RFC 791
Протокол за сигнализация SIP RFC 3261
Протокол за пренос на данни ITU-T G.711

Протокол за пренос SIP
Поддържани алгоритми за кодиране G711 A/U, G729, GSM, Speex
Факс T38 и T30 режими

Настоящата информация и спецификация за типовете интерфейси необходими за свързване на крайните абонатни устройства към обществената електронна съобщителна мрежа на АйПи Телеком България ООД е изготвена в съответствие с изготвените от Комисия за регулиране на съобщенията „Указания за публикуване на интерфейсите от предприятията, които предоставят обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги” и с публикации на Европейския Институт за Стандарти в Далекосъобщенията (ETSI).